Brugerbetingelser

 

Introduktion

Brickshare-platformen (“Platformen”) udbydes på adressen www.brickshare.dk af Brickshare A/S, et dansk selskab med cvr-nr. 37933589.

Brickshare A/S, dets datterselskaber og tilknyttede selskaber stiller ingen garanti for investeringer gennem Platformen.

Platformen udbydes af Brickshare A/S på vegne af Brickshare AIFM A/S. Brickshare AIFM A/S er et dansk selskab med cvr. nr. 39328232 og har tilladelse af Finanstilsynet i Danmark til at forvalte alternative investeringsfonde (FAIF) med FT ID 23160. Brickshare er et EU-varemærke af Brickshare A/S.

Både Brickshare A/S og Brickshare AIFM A/S (herefter ”Brickshare”, ”Vi”/”Vores” eller ”Os”) har kontor på Vesterbrogade 149, 1620 København V og kan kontaktes på tlf. +45 71992622, samt via e-mail på hello@brickshare.dk.

Oprettelse af brugerprofil

Ved at besøge www.brickshare.dk har du mulighed for at oprette en brugerprofil, såfremt du ønsker at foretage investeringer gennem Platformen.

Du skal oplyse dit navn og e-mail for at oprette en brugerprofil. Derudover skal du vælge en adgangskode.

Det er dit ansvar at sikre, at din e-mailadresse er korrekt og opdateret.

Investereringer gennem Brickshare

Når du foretager investeringer gennem Brickshare, skal du indgå en separat investeringsaftale. Vi opfordrer dig til at gennemgå de investoroplysninger, som Brickshare stiller til rådighed på www.brickshare.dk.

Brickshare og datterselskaber er alene ansvarlig for de oplysninger der fremgår af investoroplysningsdokumenterne og investorer opfordres til at søge såvel uafhængig investeringsrådgivning som juridisk og skatterådgivning forud for enhver investering.

Ingen af Brickshares publikationer udgør anbefalinger eller tager hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, specifikke formål med investeringerne, finansielle situation eller specifikke behov og krav. Brickshares publikationer er således alene at betragte som markedsførings- og /eller informationsmateriale, medmindre andet specifikt er angivet.

Opfordring til brug af rådgivere

Vi opfordrer generelt investorer til at få personlig rådgivning fra uafhængige og professionelle investeringsrådgivere samt til at foretage analyser og undersøgelser, før de handler på de oplysninger, som Brickshare offentliggør.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Brickshare er som udgangspunkt ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Brickshare har dog intet ansvar for eventuelle fejl og mangler på Platformen, herunder i tilfælde af, at Platformen periodisk måtte være ude af drift. Vi vil hurtigst muligt rette eventuelle fejl. Brickshare er ikke ansvarlige for eventuelle direkte, indirekte, hændelige eller særlige skader eller følgeskader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brug af Platformen.

Brickshare giver ingen garantier for et specifikt afkast eller udbytte. Det er umuligt helt at undgå risici når du investerer, men du kan sprede dine investeringer, ved både at have aktier, obligationer og fast ejendom. Du kan også vælge at sprede din risiko ved ejendomsinvestering ved at investere mindre beløb i flere ejendomsprojekter.

Vi henviser i øvrigt til vores Risikooplysninger.

Immaterielle rettigheder

Brickshare har ophavsret og ejendomsret til varemærket Brickshare, som er registreret som et EU varemærke, til domænet www.brickshare.dk, herunder hjemmesiden og funktionerne i Brickshare, samt øvrigt indhold. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet på Brickshare må ikke finde sted uden Brickshares forudgående skriftlige samtykke. Du kan dog downloade og kopiere informationer og materiale til personlig og ikke-kommerciel brug. Varemærker eller logoer samt billeder og content må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form, uden Brickshares skriftlige og forudgående samtykke hertil.

Lovvalg værneting

Brugerbetingelserne og enhver tvist, der måtte udspringe heraf og ved bruget af Platformen og brugen af Brickshares ydelser i øvrigt, er underlagt dansk ret og skal behandles ved en dansk domstol.

Kontakt

Har du brug for at kontakte os, kan du skrive til hello@brickshare.dk eller ringe til os på 71 99 26 22.

Ejendomsinvestering made easy

+80 millioner i investeret beløb
Indløs dine andele på månedlig basis
13210 brugere på platformen
Modtag dit udbytte løbende