Brugerbetingelser

 

Introduktion

Brickshare-platformen (“Platformen”) udbydes på adressen www.brickshare.dk af Brickshare A/S, et dansk selskab med CVR-nr. 37933589.

Brickshare A/S, dets datterselskaber og tilknyttede selskaber stiller ingen garanti for investeringer gennem Platformen.

Platformen udbydes af Brickshare A/S på vegne af Brickshare AIFM A/S, et dansk selskab med CVR-nr. 39328232. Brickshare AIFM A/S har tilladelse (FT ID 23160) af Finanstilsynet i Danmark til at forvalte alternative investeringsfonde (FAIF).

Brickshares publikationer er udformet på dansk, og de er kun rettet mod personer bosiddende i Danmark og virksomheder med hovedsæde i Danmark.

Både Brickshare A/S og Brickshare AIFM A/S (herefter ”Brickshare”, ”Vi”/”Vores” eller ”Os”) har kontor på Vesterbrogade 149, 1620 København V. Vi kan kontaktes på tlf. 71 99 26 22, samt på e-mail hello@brickshare.dk.

Oprettelse af brugerprofil

Du kan oprette en brugerprofil på www.brickshare.dk, hvis du ønsker at udforske Platformen yderligere og foretage en investering gennem Platformen.

Du skal oplyse dit navn, telefonnummer og e-mail for at oprette en brugerprofil. Derudover skal du vælge en adgangskode.

Det er dit ansvar at sikre, at dine oplysninger er korrekte og opdateret.

Investereringer gennem Brickshare

Når du investerer hos Os, indgår du en investeringsaftale med Brickshare AIFM A/S og den konkrete fond, som du investerer hos. Vi opfordrer til, at du forud for enhver investering gennemgår det materiale, herunder investoroplysninger, som Vi stiller til rådighed på www.brickshare.dk.

Vi indhenter oplysninger fra dig, når du anmoder om at investere hos Os. Det gør vi for at opfylde vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven.

Vi er alene ansvarlige for de oplysninger, der fremgår af investoroplysningsdokumenterne. Ønsker du at investere, opfordrer vi til, at du søger professionel rådgivning forud herfor.

Ingen af Vores publikationer udgør anbefalinger eller tager hensyn til bestemte modtageres investeringsformål, specifikke formål med investeringerne, finansielle situation eller specifikke behov og krav. Publikationer er markedsførings- og /eller informationsmateriale, medmindre andet specifikt er angivet.

Opfordring til brug af rådgivere

Vi opfordrer generelt til, at du søger rådgivning fra uafhængige rådgivere, og at du foretager egne analyser og undersøgelser, forud for investeringer hos Os.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Brickshare er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Brickshare er dog ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler på Platformen, herunder i tilfælde af, at Platformen periodisk måtte være ude af drift. Vi vil hurtigst muligt rette eventuelle fejl. Brickshare er heller ikke ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, hændelige eller særlige skader eller følgeskader, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brug af Platformen.

Vi giver ikke garantier for et specifikt afkast eller udbytte. Det er forbundet med risici at investere, men du kan søge at sprede dine investeringer, ved fx både at have aktier, obligationer og fast ejendom. Du kan også søge at sprede din risiko ved ejendomsinvesteringer ved fx at investere mindre beløb indirekte i flere ejendomme.

Der henvises i øvrigt til Vores Risikooplysninger.

Immaterielle rettigheder

Brickshare A/S har ophavsret og ejendomsret til varemærket Brickshare, der er et registreret EU-varemærke, til domænerne www.brickshare.dk, www.brickshare.com, www.brickshare.io, herunder hjemmesiden og funktionerne på Platformen, samt øvrigt indhold. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet på Platformen må ikke finde sted uden Vores forudgående skriftlige samtykke. Du kan dog downloade og kopiere informationer og materiale til personlig og ikke-kommerciel brug. Varemærker eller logoer samt billeder og content må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form, uden Vores forudgående skriftlige samtykke.

Lovvalg værneting

Brugerbetingelserne og enhver tvist, der måtte udspringe heraf, ved brug af Platformen og af Vores ydelser i øvrigt, er underlagt dansk ret, dog således at dansk rets almindelige regler om lovvalg ikke finder anvendelse. Tvister skal behandles ved Københavns byret.

Kontakt

Du kan skrive til Os på hello@brickshare.dk eller ringe til Os på 71 99 26 22.

Ejendomsinvestering made easy

+110M kr. i investeret beløb
Indløs dine andele på månedlig basis
16946 brugere på platformen
+2M kr. betalt i udbytte til investorer