Cookie- og privatlivspolitik

 

Dine oplysninger og Brickshare

Brickshare A/S, et dansk aktieselskab med CVR-nr. 37933589 og Brickshare AIFM A/S, et dansk aktieselskab med CVR-nr. 39328232 og øvrige koncernforbundne selskaber (herefter “Brickshare”, “Vi”/”Vores” og “Os”) har adresse på Vesterbrogade 149, 1620 København i Danmark.

Brickshare AIFM har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde fra Finanstilsynet i Danmark. Brickshare A/S ejer ophavsretten til Brickshare-varemærket og den IT-platform, som Brickshare AIFM A/S bruger, www.brickshare.com (”Hjemmesiden”). 

Brickshare er dataansvarlig f.s.v.a. behandlingen af personoplysninger, når vi tilbyder dig muligheden for at investere gennem Brickshare-platformen (vores ”Services”). 

Som dataansvarlig, skal Vi efter databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) oplyse dig om hvordan og hvornår Vi indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger. 

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig direkte eller indirekte. Vores privatlivspolitik gælder alle de personoplysninger, som du frivilligt bibringer Os eller som vi indhenter fra vores samarbejdspartnere. Privatlivspolitikken gælder ikke for anonymiseret data, som ikke kan bruges til at identificere dig.

For at Brickshare kan tilbyde sine Services til dig, har Vi brug for bl.a. dit navn, adresse, CPR-nr., evt. CVR-nr. og du skal oplyse Os om dine skattemæssige forhold. Du skal dokumentere oplysningerne og fremvise pas eller anden dokumentation med billede og CPR-nr. samt sundhedskort eller lignende til brug for dokumentation for din adresse.

Desuden skal du oplyse formålet med og det forventede omfang af dit kundeforhold med Brickshare.

Du er ikke forpligtet til at give Os disse informationer, men vi kan ikke levere Services til dig, såfremt du ikke levere de pågældende oplysninger.

Brickshare indhenter oplysninger fra folkeregistret og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Vi undersøger også, om der er oplysninger registreret om dig i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre samt sanktionslister og PEP-lister. Vi opdaterer oplysningerne løbende. 

Vi registrerer al skriftlig kommunikation med dig og gemmer det så længe kundeforholdet består og i en periode efterfølgende i overensstemmelse med lovgivningen.

I medfør af hvidvaskreglerne, skal Vi undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter og dokumentere resultatet af sådanne undersøgelser.

Brickshare udveksler oplysninger med øvrige koncernforbundne selskaber i forbindelse med en eventuel underretning til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) efter hvidvasklovgivningen.

Derudover modtager Vi oplysninger om dig fra Vores koncernforbundne selskaber og samarbejdspartnere, i de tilfælde, hvor der er givet samtykke hertil, eller det på anden vis har hjemmel i lovgivningen.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Efter hvidvasklovgivningen opbevarer Vi oplysninger, dokumenter, og øvrige relevante registreringer i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktion er gennemført. 

Vi gemmer oplysninger, som du har givet Os med henblik på at opnå et kundeforhold, i mindst to år fra Vi opretter dig som kundeemne – også selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør Vi bl.a. for at sikre os mod svig og for at kunne dokumentere et evt. samtykke til at modtage markedsføring.

Vi sørger for at dataudveksling sker sikkert

Brickshare håndterer dine oplysninger med stor fokus på IT-sikkerhed. Når dine informationer bliver overført over internettet, bruges en TSL-kryptering til at sørge for, at din data ikke er tilgængelig for andre på internettet. 

Har Brickshare ret til at behandle dine personoplysninger?

Lovgrundlaget for Brickshares behandling af personoplysninger er forankret i finansiel regulering og anden lovgivning, herunder, bl.a.:

 • Hvidvaskloven; 
 • Bogføringsloven; og 
 • Databeskyttelsesloven.

Derudover behandler Vi dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med Brickshare, eller hvis du har givet dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og b i GDPR eller hvis en af de andre behandlingsregler i artikel 6, stk. 1 i GDPR, og artikel 9 finder anvendelse.

Brickshare behandler dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse, fx i forbindelse med forebyggelse af hvidvask, misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- og betalingssikkerheden og til direkte markedsføring.

Hvad indsamler vi?

Vi indsamler følgende information:

 • Navn, adresse, fødselsdato, alder, nationalitet, køb, fotografier, telefonnummer og e-mail. Det gør vi for at identificere dig;
 • Pas, kørekort, sundhedskort eller anden form for billede-ID, oplysninger om din bankkonto, investeringshistorisk hos Brickshare og skatteoplysninger. Dette gør Vi for at verificere din identitet og i øvrigt for at forebygge økonomisk kriminalitet og i overensstemmelse med fx Hvidvaskloven;
 • Geografisk placering, styresystemer, valg af browser, og IP-adresse, mv. Disse informationer skal bruges til at tilpasse markedsføring bedst muligt og imødegå bedrageri, phishing og på anden vis højne vores beredskab i forhold til IT-sikkerhed. Herudover indsamler og lagre vi dine svar på spørgsmål, korrespondance med vores support og investor relations, sikkerhedsspørgsmål, og anden data indhentet ved hjælp af cookies og lignende.

Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi indsamler personoplysninger omkring dig for at kunne levere vores Services til dig. Grunden til, at Vi indsamler oplysninger, er at Vi har en legitim grund til det. Vores primære formål er dog at tilbyde dig en god og sikker kundeoplevelse tilpasset dine specifikke behov. 

Helt overordnet, bruger Vi persondata til at skabe, udvikle og forbedre Vores Services samt i forbindelse med salg og markedsføring og imødegåelse af økonomisk kriminalitet såsom hvidvask og bedrageri.

Kontakt, markedsføring og nyhedsbreve

Hvis du har givet samtykke, kan Brickshare kontakte dig på e-mail, brev og telefon med henblik på markedsføring, markedsundersøgelser, nyhedsbreve og lignende. 

Vi sender kun nyhedsmails til dig, hvis du selv har tilmeldt dig og dermed har givet dit samtykke til, at Vi må kontakte dig. Du kan til enhver tid afmelde dit abonnement via et link i mailen. De oplysninger, Vi behandler om dig, er dit navn og din e-mailadresse. Derudover modtager Vi information om, hvorvidt du har åbnet vores mail, din IP-adresse og om du har klikket på links i mailen.

Hvis du afmelder dit abonnement, sletter Vi dine oplysninger umiddelbart efter afmelding. 

Personoplysninger fra tredjeparter

Vi indhenter først og fremmest personoplysninger om dig fra dig. Det kan dog undertiden vise sig nødvendigt også at indhente data fra tredjeparter, herunder offentligt tilgængelige registre, og underleverandører af ID-godkendelsesværktøjer samt sociale medier.

Formålet med at indhente disse oplysninger er at verificere din identitet og til dette formål bruger Vores ID-godkendelsesværkstøjer fx adgang til offentlige registre og offentlig tilgængelig information omkring dig i øvrigt. Disse oplysninger udgør fx dit navn, din adresse, din jobsituation, screeninger mod sanktionslister og anden relevant data.

Vi indhenter automatisk en række informationer 

Vi modtager og gemmer en række informationer automatisk. Fx, hver gang du interagerer med Hjemmesiden eller bruger Vores Services. Denne information afslører ikke nødvendigvis din identitet som så, men kan fx indeholde informationer om, hvorvidt du bruger en computer, en tablet, en mobiltelefon, osv. og hvilken model, der er tale om. Der kan også være tale om operativsystemer, fx Windows eller IOS, eller det kan være den browser du bruge, fx Safari eller Chrome og din IP-adresse eller lignende. 

Fx, modtager Vi automatisk information om dine server logs fra din browser, herunder fx hvordan du kom ind på Vores hjemmeside, din IP-adresse, hvilken enhed du tilgår vores Services fra, herunder ID på enheden, general lokation (dvs. land og by) og andre typer teknisk data, som indsamles gennem cookies, pixel tags og lignende, der kan identificere din browser. 

Vi kan også indsamle information om, hvordan din enhed har interageret med Hjemmesiden, fx hvilke sider du har været inde på og hvilke links du har trygget på. Vi kan bruge identifikationsredskaber til at genkende dig, når du lander på Vores hjemmeside gennem eksterne links, fx links på en tredjeparts hjemmeside.   

Cookies

Som de fleste andre hjemmesider, gemmer Brickshare cookies på din computer, tablet eller mobiltelefon, når du besøger Hjemmesiden. Det gør Vi for at være sikre på, at Vores hjemmeside fungerer optimalt, og for at kunne skelne mellem brugerne af den. Dette er noget Vi gør med henblik på at give dig den bedst mulige kundeoplevelse og lave de nødvendige forbedringer på Hjemmesiden og i øvrigt forbedre Vores Service.

Hvad er cookies?

En cookie er en tekstfil, der bliver gemt på din computer, din tablet eller din mobiltelefon, når du besøger en hjemmeside. Cookien gør Os i stand til at genkende dig og fremkalde din aktivitet og dine præferencer baseret på dit tidligere brug af Hjemmesiden. 

Hvordan bruger Brickshare cookies?

Vi bruger cookies til at indhente informationer om dig og den enhed du bruger til at tilgå Vores hjemmeside fra. Dette omfatter bl.a. 

 • Din IP-adresse og andre identifikationsredskaber; 
 • Det operativsystem du bruger og hvilken browser; og 
 • Statistisk data om browser-aktivitet og mønstre.

Det er ikke nødvendigt at acceptere cookies for at Hjemmesiden fungerer, men det vil forhåbentligt give dig en bedre oplevelse. Du kan også slette eller blokere Vores cookies. Der er dog visse elementer og nogen funktionalitet, der ikke vil fungere efter hensigten, hvis du blokerer eller sletter cookies. 

Når vi indsamler information ved brug af cookies, bliver den ikke anvendt til at identificere dig specifikt og dataen er under Vores kontrol. Cookies bliver ikke brugt til andre formål end de her beskrevne. 

Cookies fra tredjeparter

Hjemmesiden indeholder også cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Facebook
 • Google Analytics
 • Trustpilot

Hvordan kan jeg slette eller blokere cookies?

Hvis du ønsker at blokere cookies eller for den sags skyld slette dem, er det helt op til dig. Du kan læse mere om, hvordan man gør på www.aboutcookies.org.

Du kan vælge at slette cookies som allerede er lagret på din computer, tablet eller mobiltelefon og det er som udgangspunkt muligt at indstille en browser til at undgå, at der lagres cookies. Hvis du gør det, er det dog sandsynligt, at du er nødt til at justere dine præferencer manuelt.

Hvordan vi deler informationen?

Vi sørger for, at dine informationer kun kan tilgås af de personer hos Brickshare, der har brug for dem for at udføre deres opgaver. Vi deler kun informationerne med tredjeparter som har et legitimt formål med henblik på at tilgå informationen. Vi sælger ikke din personlige information under nogle omstændigheder. Udveksling af information foregår alene i følgende situationer: 

 • Vi kan dele informationen med finansielle institutioner, herunder betalingstjenester, vores depositar, bank og realkredit.
 • Vi kan dele informationen med offentlige myndigheder, herunder SKAT, SØIK, Finanstilsynet, Datatilsynet og andre tredjeparter, såfremt Vi bliver tvunget til det i forbindelse med fx en retssag eller hvis Vi i god tro vurderer, at informationsdeling er nødvendig med henblik på at afværge et tab, for at undgå ulovlig aktivitet eller med henblik på at efterforske mulige ulovligheder og overtrædelse af Vores brugerbetingelser eller lignende.
 • Vi kan dele information med det formål at få verificeret gyldigheden og ægtheden af den dokumentation du sender til Os.

Vi gemmer ikke informationer og data omkring dig længere end højst nødvendigt. Det betyder, at vi skal gemme information og data om dig så længe kundeforholdet består og i en periode på 5 år fra kundeforholdet ophører. Dette er forankret i bogføringsloven og hvidvaskloven.

Hvem deler vi data med?

Vi bruger følgende underleverandører (tredjeparter):

 • Auth0 Inc.
 • Facebook, Inc.
 • Firmafon ApS
 • Fullstory, Inc. 
 • Google, Inc.
 • Hotjar Ltd
 • Mailgun Technologies, Inc.
 • Vimily Pty. Ltd
 • Visma Consulting A/S

Når du accepterer Vores brugerbetingelser, giver du samtidigt samtykke til, at Vi deler dine personoplysninger med ovenfor nævnte parter.

Hver af disse tredjeparter har deres egne betingelser og privatlivspolitikker til brug for behandlingen af persondata. Såfremt du ønsker at læse om deres privatlivspolitikker, kan du kontakte tredjeparterne direkte. 

Vi beskytter dit privatliv og dine personoplysninger

Privatliv er vigtigt og Brickshare kræver af sine samarbejdspartnere, at de opretholder tilstrækkelige fysiske rammer samt adgangsbegrænsninger både teknisk og administrativt i relation til dine data og for at beskytte dem tilstrækkeligt og sikre, at personoplysninger som du har delt med Os ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

Dine rettigheder

Når Vi behandler dine personoplysninger, har du de rettigheder der følger af GDPR.

Du kan få slettet eller rettet oplysninger om dig

Hvis de oplysninger, som Brickshare har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller aftale. 

Begrænsning af behandling af oplysninger

Hvis du er uenig i, at de oplysninger, Brickshare har registreret om dig, er korrekte, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter artikel 21 i GDPR, kan du kræve, at Brickshare begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. 

Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Brickshares legitime interesser går forud for dine interesser.

Hvis du har krav på, at de oplysninger, som Brickshare har registreret om dig, bliver slettet, kan du i stedet vælge at anmode Os om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til ren opbevaring.

Hvis behandling af de informationer Vi har registreret om dig, alene er nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Vi har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt, for at gøre et retskrav gældende eller du meddeler samtykke.

Du kan tilbagekalde dit samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke til at videregive oplysninger, der kræver dit samtykke. 

Ret til udlevering (dataportabilitet)

Hvis Vi behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til Os, udleveret i et elektronisk format.

Klager

Du kan klage over Brickshares behandling af dine oplysninger

Hvis du er utilfreds med Vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Brickshare på complaints@brickshare.io.

Derudover, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Dataansvarlig er:

Brickshare A/S

Vesterbrogade 149

1620 København K

CVR nr. 37933589

Tlf. 71 99 26 22

complaints@brickshare.io

 

Ejendomsinvestering made easy

+80 millioner i investeret beløb
Indløs dine andele på månedlig basis
13211 brugere på platformen
Modtag dit udbytte løbende