Valby, en by i bevægelse

Type: Boligudlejning

Nu har du endnu engang mulighed for at investere i et investeringsprojekt i Valby, Københavns spirende bydel. Investeringsprojektet byder på en portefølje på i alt fire lejligheder, to nye og to eksisterende lejligheder, som allerede er lejet ud.

Valby vokser og spirer med en masse nye attraktive boligprojekter, der understøtter byens unikke historie. Bydelen bugner af gode skoler, daginstitutioner, grønne områder shopping- og indkøbsmuligheder samt nemme transportmuligheder. Valbys arkitektoniske særpræg og områdets udvikling er med til at gøre Valbys nybyggeri til en bydel med et stort investeringspotentiale. 

En by i bevægelse

Valby er en by i bevægelse, og allerede fra midt 1900-tallet var industrikvarteret i Valby blandt landets største. De største arkitekter blev dengang sat til at tegne de imponerende og smukke bygninger, der skulle danne grundlag for industrikvarteret. Et kvarter, som nu har fået nyt liv og er blevet forvandlet til de nye, moderne bydele, heriblandt Grønttorvet og Carlsberg Byen.

Valby byder også på en masse uddannelsesmuligheder, herunder Hotel- og Restaurantskolen og NEXT Uddannelse København. Professionshøjskolen UCC, Carlsberg Campus, er desuden blot et stop fra Valby Station.

Valbys beliggenhed og transportmuligheder gør det let at komme til og fra Valby. Med både Ny Ellebjerg Station, Valby Station og Vigerslev Allé Station og en ny metrolinje i 2026 vil Valby blive et trafikknudepunkt for offentligt tranport inden for de næste par år.

En by i fuld flor

Valbys byliv er også i opblomstring. Området rummer blandt andet hyggelige stræder, et rigt caféliv og lækre spisesteder, Valby Kino, Valbyhallen og Spinderiet, som består af cirka 50 butikker inden for tøj, sko og genbrugsgenstande. I Valby finder du også Københavns andenstørste park, Valbyparken.

Sådan kommer du i gang med at investere

Hvis du ønsker at reservere aktier i dette projekt, skal du:

 • 1 Udfylde lidt informationer om dig selv (jf. gældende lovgivning om forebyggelse af hvidvask og udvidet kundekendskab).
 • 2 Underskrive en investeringsansøgning med NemID. Bemærk at du kan fortryde din investering op til 14 dage efter crowdfunding er afsluttet.
 • 3 Sidste skridt er at overføre det beløb, du vil investere. Du kan betale online med Visa, MasterCard og via bankoverførsel.

 

100%
2.760.000 kr.
Investeringsmål
8-10%
Afkast
4-6%
Udbytte
101
investorer

Fakta

 • 1 Portefølje med flere ejerlejligheder i Valby
 • 2 Anvisningsret til at leje lejlighederne
 • 3 Løbende udbetaling af årligt udbytte på estimeret 4-6% (efter skat)
 • 4 Indløs din andel på månedlig basis og få udbetalt din investering
 • 5 Ingen besvær med vedligeholdelse, udlejning og administration
 • 6 Minimumsinvestering på 25.000 kr.
 
 

Status på projektet

 • Næste udbetaling til investorerne
  15 April 2019
 • Udbetaling til investorerne
  15 Oktober 2018
 • Udbetaling til investorerne
  15 August 2018
 • Clara Pontoppidans Vej 8, 3 MF. overtages
  01 August 2018
 • Udbetaling til investorerne
  16 Juli 2018

ØKONOMI & BUDGET

Økonomi: Vi har budgetteret med 70% belåning af de indkøbte lejligheder, det betyder for dig som investor at for hver krone investeret kommer realkreditinstituttet med 2 kr. til køb af lejlighed. Du har samtidig den fordel, at du som investor ikke hæfter for lån eller andre forpligtelser. Det at ejendommen er belånt, dvs. gearet, betyder at en prisstigning på boligmarkedet på eksempelvis 3% årligt vil give dig et afkast på omkring 10%. I tillæg til markedsudviklingen for de indkøbte lejligheder får du også et løbende udbytte - overskud fra huslejen. Se Budget for detaljer.

Budget: Vi har budgetteret med en konservativ markedsleje for området (2000 kr. pr. kvm) og med ovenstående budget forventes et årligt udbytte (betales månedligt til dig) på 4.5%. Der spares samtidig op i murstene, da gælden i lejlighederne bliver løbende betalt af, hvorfor din ejerandels værdi stiger med tiden uagtet hvordan boligmarkedet bevæger sig. Vi forventer et samlet afkast på omkring 7-8% årligt.

Boligprisernes udvikling

Du får her et historisk indblik i boligprisernes udvikling i området og den årlige vækst. Bemærk at når du investerer i fast ejendom, vil der altid være en risiko forbundet hertil. Vi ønsker derfor ikke at lave en prognose for boligpriserne, da der ingen garanti er for, hvordan priserne vil udvikle sig i fremtiden.

 

"Kilde: Tallene er hentet fra boligmarkedsstatistikken på finansdanmark.dk"'

 

"Kilde: Tallene er hentet fra boligmarkedsstatistikken på finansdanmark.dk"

 

Kilde: Tallene er hentet fra boligmarkedsstatistikken på finansdanmark.dk

Vælg dit ønskede investeringsbeløb
Forventet udvikling på boligmarkedet
0%
Tidshorisont for din investering
Over 5 år har din investering et forventet afkast (inkl. udbytteudbetaling) på:
0 kr.
Beregnet ud fra en boligprisudvikling på 3,0%
OBS: Tallene er kun vejledende og kan ikke anvendes som en sikker indikator for fremtidige afkast & prisudvikling. Der er ingen garanti for et positivt afkast.

Beregn dit forventede afkast

Med vores afkastberegner får du en indikation på, hvad en Brickshare-investering kan gøre for dig og din investeringsportefølje.

Udforsk bydelen

 
 • Børnehaver 37
 • Skoler & gymnasier 38
 • Indkøbsmuligheder27
 • Fitness30
 • Transport muligheder14

Ofte stillede spørgsmål

Brickshare er en online investeringsplatform, der gør det nemt for alle at investere i fast ejendom. Vi klarer alt det praktiske i forhold til køb af ejendom, udlejning, jura og administration. Det eneste du skal gøre, er at vælge, hvilke projekter du ønsker at investere i. Du får løbende udbetalt din andel af overskuddet fra lejeindtægterne, samt din andel af profitten, når du sælger din aktie.

Hos Brickshare kan du investere fra 10.000 kr. Dog kan det, grundet begrænsninger på maksimalt antal af investorer i et selskab, være nødvendigt at ændre minimumsinvesteringen på projekterne for at sikre, at vi når crowdfunding-målet.

Du skal først oprette en gratis Brickshare-konto med dit NemID. Derefter kan du kan gå på opdagelse i vores nyeste investeringsprojekter og vælge, hvilke projekter du vil investere i. Du kan reservere aktier på selve projektsiderne.

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du investerer hos Brickshare. Fortrydelsesretten gælder fra det øjeblik et projekt er 100% fuldtegnet.

Det er i øjeblikket ikke muligt at investere i Brickshares ejendomsprojekter, hvis du er under 18 år.

Investeringssummen indbetales til ejendomsselskabets bankkonto. Du har mulighed for at betale med et kort for invsteringer op til 50.000 kr. (Visa og Mastercard) eller bankoverførsel. Du modtager en bekræftelsesmail, når vi har modtaget pengene.

Ved bankoverførsel fremgår ejendomsselskabets bankkonto på siden og i selve investeringsansøgningen, du modtager, efter du har reserveret aktier.

Ved kortbetalinger skal du være opmærksom på, at der fra din banks side kan være begrænsninger på kortet i forbindelse med online handel. Oplever du problemer med gennemførsel af transaktion, kan det skyldes denne begræsning. Du skal i så fald kontakte din bank. 

Du får tilsendt en bekræftelsesmail, når din investering er gået igennem, og vi har modtaget pengene på ejendomsselskabets bankkonto.  

Vi tager et udbyderhonorar på cirka 3,75% af handelsprisen på de købte aktiver svarende til 10% af crowdfunding-beløbet. Derudover tager vi et administrationshonorar på cirka 0,6% af Asset Under Management (AUM), som svarer til 10% af bruttolejen (komplet administration inkl. evt. ombygning). Honorarenes størrelse fremgår også under nøgletal for de enkelte investeringsprojekter.

Brickshares løbende administrationshonorar dækker blandt andet over:

 • Håndtering af selskabets økonomiske forhold, herunder foranledning af udarbejdelse af reviderede regnskaber, bogføring etc.
 • Udlejning af selskabets ejendomsportefølje samt markedsføring heraf
 • Håndtering af lejerhenvendelser og lejeopkrævning
 • Varetage justeringer af Selskabets udlejningsejendomme, herunder istandsættelse, maling, rengøring og eventuelt ændring af indvendige forhold (ændring af værelsesantal m.v.)

Det årlige afkast og udbytte er forskelligt fra hvert investeringsprojekt. Typisk ligger det årlige udbytte på mellem 3-5% af den investerede egenkapital, mens egenkapitals forrentningen ligger på mellem 7-10%. Udbyttet bliver løbende udbetalt i form af overskuddet fra lejeindtægterne. Derudover kan du se frem til en potentiel kapitalgevinst via værdistigninger på de underliggende ejendomme, når du sælger dine aktier igen.

Du kan afprøve vores afkastberegner på projektsiderne, som kan give dig en god indikation af afkastet på en investering via Brickshare-platformen.

 

Som investor i et ejendomsselskab via Brickshare-platformen får du løbende udbetalt udbytte. Fra august 2018 ændrer vi på udbetalingen, så udbyttet akkumuleres og udbetales hvert kvartal. Det vil sige:
 

- Udbytte fra januar, februar og marts vil du få udbetalt den 15. april
- Udbytte fra april, maj og juni vil du få udbetalt den. 15. juli
- Udbytte fra juli, august og september vil du få udbetalt den 15. oktober
- Udbytte fra oktober, november og december vil du få udbetalt en 15. januar


Der tages forbehold for søndage og helligdage, herunder banklukkedage.

Bemærk at vi udbetaler fra vores bank den 15. i udbetalingsmåneden. Afhængigt af din bankforbindelse kan der godt gå op til nogle dage, før du kan se beløbet på din konto.

Når du bliver investor/medejer i det givne ejendomsselskab, som du investerer i via investeringsprojektet, så vil alt overskuddet fra driften komme alle investorerne til gode. I lejekontrakterne har vi indskrevet en huslejeregulering, der svarer til nettoprisindekset. Dette betyder, at lejepriserne bliver reguleret på årsbasis.

Er du ny investor i et projekt, er du først berettiget til udbytte, når investeringsaftalen er underskrevet og godkendt af Brickshare – også selvom projektet er fuldtegnet. Der kan gå op til tre måneder før du som investor i et nyt projekt får udbetalt udbytte første gang. Dette skyldes at ejerlejligheden først skal købes, eventuelt renoveres og efterfølgende udlejes før vi kan udbetale udbytte.

Vi bestræber os på at levere første udbytte efter første måned. Såfremt Brickshare ikke kan udbetale udbytte seks måneder efter du har skrevet under på investeringsaftalen (på grund af dårlig administration), betaler Brickshare A/S 75% af det estimerede udbytte ved brug af den laveste udbytteprocent angivet for projektet. Med mindre andet er angivet ved projektet.

Dit ejerskab og din investering i en given ejendomsportefølje er juridisk indhegnet og adskilt fra Brickshare og ejendomsselskaberne imellem. Dit ejerskab og dine investeringer vil derfor forblive uberørt, hvis Brickshare skulle komme i økonomiske vanskeligheder.

Investeringer og afkast er altid forbundet med en risiko. Med en ejendomsinvestering via Brickshare-platformen skal du blandt andet være opmærksom på de samme risici, som hvis du foretog en investering ved egen vending. Risici omfatter bland andet markeds, likviditets-, drifts- og udbytterisikoen.

Du kan læse mere om de forskellige risici i Brickshares risikooplysning her.

Som udgangspunkt påvirkes værdien af dine aktier relativt til et fald eller stigning i det postnummer, som du har investeret i. Hvis priserne falder, kan du stadig forvente at modtage overskuddet fra lejeindtægterne (udbytte), da lejepriserne i forhold til boligpriser er meget stabile.

Under normale markedsvilkår vil du som regel kunne sælge sine aktier relativt hurtigt (nærmest dag til dag og op til 10% af aktiekapitalen). I ekstraordinære situationer, såsom et "bank run" (hvor alle hæver deres penge på samme tid), har investorerne jf. selskabsloven og vedtægterne i ejendomsselskabet ret til at kræve de underliggende aktiver solgt til markedspris, og det givne ejendomsselskabet likvideret. Hele egenkapitalen udbetales herefter til investorerne.

Et sådan "bank run" er dog en meget ekstrem situation og svarer til at alle kunderne i en given bank hæver deres indestående til kontanter, selvom om banken kun kan honorer 5% af det samlede indestående. Men som nævnt, så kan du forvente, at dit udbytte forbliver uændret, da lejepriserne er stabile, selv hvis boligpriserne skulle falde.

Vi bestræber os på at finde de bedste investeringscases, da det er vores ansvar at sikre en høj kvalitet af investeringsejendomme til vores investorer på Brickshare-platformen. Vi lægger f.eks. stor vægt på beliggenhed, arkitektur, planløsning, transportmuligheder og andre faciliteter, som er værdifulde at tage med i betragtningen ved et boligkøb. Dette er bl.a. for at sikre en høj efterspørgsel og dermed reducere risikoen for tomgang væsentligt.

Vi står selv for den daglige drift af lejlighederne. Det gør vi indtil, at vi har et stort antal lejligheder, hvorefter vi får eksterne partnere til at stå for den daglige drift i form af markedsføring, udlejning og den daglige kontakt til lejerne. 

Hvis en lejer ikke betaler husleje, er der mulighed for at modregne i en lejers depositum. Hver lejer indbetaler et depositum svarende til tre måneders husleje ved indflytningstidspunktet. Vi sørger også for at screene alle lejere, så vi på den måde kan sikre, at de passer godt på lejligheden, og dermed din investering.

Du vil ikke blive bedt om at betale for dryppende vandhaner eller løbende toiletter. Vi afsætter et fast beløb på årlig basis til almindelig vedligeholdelse. Ved skader påført af lejer, gøres der udlæg i depositum betalt af lejer ved indflytning. Udvendig vedligeholdelse betales af den givne ejerforening.

Hvis en given lejlighed kræver istandsættelse vil dette være budgetteret i vores budgetter sammen med købsprisen, hvorfor ejendomsselskabet vil stå for dette. 

Investeringslejlighederne ejes af det pågældende ejendomsselskab, som der investeres igennem via Brickshare-platformen. Når du investerer på vores platform, bliver du således investorer i og medejer af et ejendomsselskab, der består af en ejendomsportefølje med ejerlejligheder i det pågældende område. Du får som investor delvist ejerskab i selskabet, som modsvarer det beløb du har investeret.

Hos Brickshare har du også mulighed for at leje lejlighederne i de projekter, du investerer i. Det er det, vi kalder anvisningsretten. Når du selv lejer en af lejlighederne, får du noget af din husleje retur i form af overskuddet fra lejeindtægterne. Ved sådan en boligsituation vil det være slut med at betale husleje måned efter måned uden at få del i overskuddet fra lejeindtægterne. Vi kalder det en fusion af ejer og lejer.

 

Anvisningsretten kan benyttes af dig selv som investor, samt af dine familiemedlemmer (bemærk dog, at der ved enkelte ejendomme kan være særlige udlejningsvilkår samt eksisterende ventelister). Anvisningsretten er dog ikke mulig for investeringer foretaget med pensionsmidler, jf. reglerne herom.

 

HUSK at aktivere din anvisningsret. Dette gør du ved at kontakt os på hello@brickshare.dk, hvor du fortæller, hvilket projekt du ønsker at aktivere anvisningsretten til, hvorefter du tilføjes til ventelisten. Anvisningen af ledige lejligheder sker herefter efter først-til-mølle princippet. Der differentieres ikke mellem investeringens størrelse.

Det er ikke muligt at være ”passiv” på listen. Vi ønsker at give tilbuddet til dem, som reelt har brug for en bolig her og nu. Du kan sige nej til tre boliger, hvorefter du mister din plads på ventelisten. Ønsker du at komme tilbage på listen igen, skal du blot gøre dette i dit Dashboard.

Boligprisen beregnes ud fra et husprisindeks(HPI), som vi viser pr. projekt. Husprisindekset (HPI) er baseret på en statistik over de gennemsnitlige salgspriser i et postnummer og opdateres pr. kvartal på Finans Danmark.

Når du investerer i et projekt, bliver du investor i et ejendomsselskab. Det er indarbejdet i selskabets vedtægter, at investorerne efter fem år kan beslutte, om selskabet ønsker at sælge investeringslejlighederne eller beholde dem og fortsætte udlejningen.

Du har også mulighed for at komme ud af din investering ved at sælge din ejerandel. Vi er ved at opbygge en ejendomsplatform, hvor man kan købe og sælge aktierne. Indtil da har Brickshare mulighed for at formidle et salg til interesserede købere.

Cirka én gang i kvartalet inviterer Brickshare til åbent hus i de nyindkøbte investeringslejligheder, hvor investorerne får mulighed for at se deres investering. Du vil modtage en invitation på mail, når vi inviterer til åbent hus.

Når du investerer i ejendomsprojekter via Brickshares platform, investerer du i unoterede aktier.

 

Afhængigt af investortype er der gældende skattesatser:

 

Privatinvestor med frie midler (efter almindelige aktieavanceregler):

 • 27% i skat af de første DKK 52.900 (2018)
 • 42% af aktieindkomst (gevinst) ud over DKK 52.900.

   

Investor med selskabsmidler:

 • 15,4% i skat, hvis ejerskab i projektet udgør mindre end 10% af den nominelle kapital i projektet
 • 0% i skat, hvis ejerskab udgør 10% af den nominelle kapital i projektet

 

Brickshare indberetter udbytteskatten til SKAT. Ved udbyttebetaling tilbageholder vi skatten, som vi således betaler direkte til SKAT på dine vegne. Betalingen indberettes på CPR- og CVR-numre. Du skal i forbindelse med udbyttebetaling derfor ikke foretage dig noget.

 

Ja, som virksomhedsejer kan du investere i ejendomsprojekter med Brickshare. Her skal du betale almindelig udbytteskat, mens du ved minimum 10% ejerskab af selskabet kan udnytte muligheden for at få skattefrit udbytte ind i dit selskab. Uanset ejerandel vil selve værdistigningen på boligaktierne være skattefri ved salg.

Vi anvender F5 lån, fordi vi i vedtægterne har en exit klausul for investorerne. Dvs. at vi er forpligtet til at indhente priser fra ejendomsmægler/valuarer inden der er gået 5 år og tilbyde denne pris til investorerne. Så er det op til den enkelte at tage stilling til, om de vil ud på det tidspunkt eller blive, da du i givet fald også har en klar indikation for, hvilket leje rentetilpasningen vil ligge på.

Vi har budgetteret med 60-70% belåning af de indkøbte lejligheder. Det betyder for dig som investor at for hver krone investeret kommer realkreditinstituttet med cirka 2 kr. til køb af lejlighed. Du har samtidig den fordel, at du som investor ikke hæfter for lån eller andre forpligtelser.

Renten er fastlåst i 5 år. Herefter kan det løbende afkast blive påvirket. 

Nej, som det står klart og tydeligt i det aftalegrundlag, du underskriver som investor, er du ikke er forpligtet til at skyde flere penge ind i et projekt. Desuden er belåning på non-recourse vilkår, som betyder at kun selskabet hæfter for realkreditgælden og ikke investorerne.

Dit afkast vil ikke blive påvirket. Dette betyder blot, at vi kan købe større eller flere lejligheder til projektet.

I visse tilfælde vil det dog også være nødvendigt at returnere penge til investorerne. 

Ja, hvis eksempelvis en investor vælger at sælge sin aktie, så vi vil formidle salget til investorerne på Brickshare-platformen.

HPI står for husprisindeks og viser den gennemsnitlige prisudvikling i det givne postnummer over en periode på typisk et til fem år. Vi benytter os af Finans Danmark som kilde.

Skulle vi mod al forventning ikke nå investeringsmålet i et givent projekt, så har vi mulighed for at forlænge perioden for projektet. Hvis et investeringsprojekt ikke bliver fuldtegnet på grund af manglende interesse, får investorerne deres penge tilbage.

Du kan oprette en gratis Brickshare-profil med NemID. Det tager kun 2 minutter, og bagefter kan du tjekke vores nyeste investeringsprojekter ud.

Du sender en mail til info@brickshare.dk , så sørger vi for at din profil og alle dine oplysninger bliver slettet med det samme.