Linde Allé, en stærk upside-case

Type: 20 lejligheder & 3 erhvervslejemål | Ejendomsfond: Vanløse, Valby og Sydhavn

Vi tilbyder nu dette investeringsprojekt i en moderne ejendom på Linde Allé i Vanløse. Ejendommen er en såkaldt upside case, der indeholder en lejereserve, eftersom den nuværende gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter ligger på 1.440 kr. årligt.

Markedslejeniveauet for denne type ejendom ligger på 1.700 kr. pr. kvadratmeter. Det vil være muligt at realisere lejereserven løbende ved fraflytning og genudlejning til nye lejere. Markedslejen er beregnet af to uafhængige mæglere. Et højere lejeniveau vil resultere i en højere lejeindtægt. Den løbende udnyttelse af lejereserven giver en mulig up side og kan påvirke udbetalingen af udbytte og egenkapitalforrentningen positivt.

Brickshare benytter sig af det aktuelle, lave renteniveau til at indgå fastforrentede lån med mulighed for refinansiering i tilfælde af en rentestigning. Dette medfører desuden, at investeringscasen har stabile renteomkostninger over en 30-årig periode. Du har med andre ord som investor vished for dine renteomkostninger i hele lånets løbetid.

Vidunderlige Vanløse har igennem de seneste 15 år oplevet en genopblomstring. Flere familier og unge flytter nu et stenkast uden for Københavns centrum og bosætter sig på det "ydre Frederiksberg" i grønne omgivelser. Bydelens historiske ejendomme har gennemgået en løbende renovering, ligesom nye boligejendomme er skudt op i flot harmoni med den

97%
34.225.905 kr.
Investeringsmål
8-9%
Afkast
3-4%
Udbytte
1138
Investorer
1
NAV