Privatlivspolitik

Privatlivspolitik Brickshare

Vi ønsker, at du har tillid til Os, når vi behandler personoplysninger om dig. Dine oplysninger bliver behandlet på en sikker og transparent måde. Vi opfordrer til, at du bruger lidt tid på at læse denne Privatlivspolitik, der oplyser om vores håndtering af dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Brickshare Invest AIF-SIKAV, CVR-nr. 40348115, (herefter ”Dataansvarlig 1”) og Brickshare AIFM A/S, CVR-nr. 39328232, (herefter ”Dataansvarlig 2” og fælles benævnt ”Dataansvarlige”, ”Vi”, ”Os” og ”Vores”) er fælles dataansvarlige for behandling af personoplysninger om dig.

Vi har indgået en aftale om fælles dataansvar, der regulerer den overordnede ansvarsfordeling mellem Os.

Databehandler

Brickshare A/S, CVR-nr. 37933589, er databehandler (herefter ”Databehandler”) og behandler på vegne af de Dataansvarlige personoplysninger om dig.

Kontaktoplysninger til Dataansvarlig og Databehandler: 

Vesterbrogade 149

1620 København K 

Tlf. 71992622

E-mail: hello@brickshare.dk

Baggrund

Brickshare AIFM A/S forvalter alternative investeringsfonde og har Finanstilsynets tilladelse hertil og til at markedsføre disse over for privatpersoner bosiddende i Danmark. 

Brickshare Invest AIF-SIKAV er en alternativ investeringsfond der forvaltes af Brickshare AIFM A/S. 

Brickshare A/S ejer retten til Brickshare-varemærket og den IT-platform, der figurerer på www.brickshare.dk (”Hjemmesiden”). Dataansvarlig 2 har indgået en aftale med Brickshare A/S om brug af Hjemmesiden til at udbyde og markedsføre investeringer (herefter ”Services”) hos Dataansvarlig 1.

Som Dataansvarlige skal Vi oplyse om, hvordan, og hvornår Vi indhenter, behandler og/eller videregiver personoplysninger, herunder om kategori af personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig direkte eller indirekte. Vores Privatlivspolitik gælder alle de personoplysninger, som du frivilligt giver Os adgang til, eller som Vi indhenter fra vores samarbejdspartnere. Privatlivspolitikken gælder ikke for anonymiseret data, som ikke kan bruges til at identificere dig.

Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger indhentet fra dig

Vi kan indsamle følgende almindelige personoplysninger fra dig: 

 • Navn, 
 • adresse, 
 • e-mail,
 • telefonnummer, 
 • fødselsdato,
 • CPR-nr., 
 • alder, 
 • nationalitet, 
 • telefonnummer, 
 • kopi af billedlegitimation fx pas, kørekort eller anden form for billede-ID
 • kopi af sundhedskort
 • oplysninger om din bankkonto 
 • skatteoplysninger 
 • loginoplysninger til din brugerprofil på Hjemmesiden,
 • investeringshistorik, 
 • din korrespondance med Os og
 • oplysninger om din brug af Hjemmesiden (fx din ip-adresse, general lokation (dvs. land og by) og andre type teknisk data, brug af browsere, operativsystem og din adfærd på Hjemmesiden generelt). Du finder vores Cookiepolitik på Hjemmesiden.

Efter en risikovurdering kan vi, når vi finder det nødvendigt, indhente oplysninger om dig for at opfylde vores forpligtelser efter hvidvaskloven. De personoplysninger Vi indhenter efter hvidvaskloven, som ikke samtidig er generelle personoplysninger, er Vi kun berettiget til at behandle for at forebygge hvidvask og terrorfinansiering.

Vi behandler ikke følsomme og semifølsomme oplysninger om dig.

Personoplysninger fra andre kilder

Vi indsamler oplysninger om dig fra offentligt tilgængelige kilder og registre, herunder CPR-registret, CVR-registret, Nemkonto-systemet, virk.dk og sanktionsregistre underleverandører af ID-godkendelsesværktøjer og lignende. Vi indhenter derudover oplysninger om dig fra eksterne udbydere bl.a. for at afklare om du er en politisk eksponerede person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponerede person. Endelig modtager vi fra en underleverandør oplysninger om dig hentet via internetsøgninger og vi foretager selv ud fra en risikobaseret tilgang internetsøgninger om dig. Internetsøgningerne sker, når du ønsker at investere og på udvalgte tidspunkter i løbet af kundeforholdet.

Hvad bruger Vi dine personoplysninger til?

Vi indsamler personoplysninger om dig for at kunne levere vores Services til dig. Vores primære formål er dog at tilbyde dig en god og sikker kundeoplevelse tilpasset dine specifikke behov. 

Overordnet bruger Vi persondata til at skabe, udvikle og forbedre Vores Services samt i forbindelse med salg og markedsføring og imødegåelse af økonomisk kriminalitet såsom hvidvask og bedrageri.

Brugere af Hjemmesiden

Når du opretter dig som bruger af Hjemmesiden behandler Vi og vores Databehandler de nødvendige oplysninger om dig for kunne identificere dig, når du bruger Hjemmesiden og kontakter Os. Vi bruger også oplysningerne til at kontakte dig enten på e-mail, brev og/eller telefon med henblik på markedsføring, markedsundersøgelser, nyhedsbreve og lignende. 

Investorer

Når du investerer hos Os, behandler Vi og vores Databehandler de nødvendige oplysninger om dig for at kunne tilbyde dig vores Services og af hensyn til de lovkrav, som vi enten fælles eller hver for sig er underlagt. 

Vi registrerer al skriftlig kommunikation med dig og gemmer det så længe kundeforholdet består og i en periode efterfølgende i overensstemmelse med lovgivningen.

Efter hvidvasklovgivningen skal Dataansvarlig 2 undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter og dokumentere resultatet af sådanne undersøgelser.

Kontakt, markedsføring og nyhedsbreve

Hvis du har givet samtykke, kan Brickshare kontakte dig på e-mail, brev og telefon med henblik på markedsføring, markedsundersøgelser, nyhedsbreve og lignende. 

Vi sender kun nyhedsmails til dig, hvis du selv har tilmeldt dig og givet dit samtykke til, at Vi må kontakte dig. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke enten via et link i en e-mail fra Os eller ved at kontakte os direkte.

Opbevaring af personoplysninger 

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de(t) formål, som er grunden til indsamling og behandling af disse. Oplysninger du har givet Os med henblik på at opnå et kundeforhold gemmer vi således i mindst to år fra Vi opretter dig som kundeemne – også selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør Vi bl.a. for at sikre os mod svig og for at kunne dokumentere et evt. samtykke til at modtage markedsføring.

Oplysninger, dokumenter og registreringer foretaget i medfør af forpligtelser efter hvidvaskloven opbevares i mindst fem år efter, at du ophører med at være investor hos Os eller efter den enkelte transaktion er gennemført. 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage markedsføring etc. fra Os, kan vi beholde dine oplysninger i op til 12 måneder for at kunne dokumentere dit samtykke. 

Behandlingsgrundlag

For at blive bruger eller investor hos Os, stiller vi krav om at modtage en række oplysninger fra dig, og vi indhenter selv oplysninger om dig. Du er ikke forpligtet til at give os oplysningerne, men du kan ikke blive bruger af Hjemmesiden eller investor, hvis Vi ikke modtager de efterspurgte oplysninger. 

Grundlaget for vores behandlingen er lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, herunder: 

 • Hvidvaskloven 
 • Bogføringsloven 
 • Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven

Vi behandler også oplysninger om dig, hvis behandlingen er nødvendig på grund af en aftale, som du har indgået eller som du agter at indgå med Os. Derudover kan der ske behandling af dine oplysninger, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b.

Behandling af dine oplysninger sker også, hvis det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for Os, herunder til forebyggelse af misbrug, styrkelse af vores IT- og betalingssikkerhed og direkte markedsføring, markedsundersøgelser, nyhedsbreve og lignende. 

Udveksling og videregivelse af personoplysninger om dig

Vi sørger for, at dine oplysninger kun kan tilgås af de personer hos Os og Databehandler, der har brug for dem for at udføre deres opgaver.

Hvis du har givet samtykke, eller hvis der er hjemmel i lovgivningen, kan vi modtage vi modtage oplysninger om dig fra koncernforbundne selskaber og samarbejdspartnere.

Vi deler kun informationerne med tredjeparter, der har et legitimt formål med at tilgå oplysningerne. Vi sælger ikke din personlige oplysninger. Udveksling af information foregår i følgende situationer: 

 • Vi kan dele oplysninger med finansielle institutioner, herunder betalingstjenester, vores depositar, bank og realkreditpartner.
 • Vi kan dele oplysninger med offentlige myndigheder, herunder SKAT, SØIK, Finanstilsynet, Datatilsynet og andre tredjeparter, såfremt Vi er forpligtet efter lovgivningen, i forbindelse med fx en retssag, eller hvis Vi i god tro vurderer, at informationsdeling er nødvendig med henblik på at afværge et tab, for at undgå ulovlig aktivitet eller med henblik på at efterforske mulige ulovligheder og overtrædelse af vores brugerbetingelser eller lignende.
 • Vi kan dele oplysninger med det formål at få verificeret gyldigheden og ægtheden af den dokumentation, som du sender til Os.
 • Hvis det er relevant, udveksler Vi oplysninger med øvrige koncernforbundne selskaber i forbindelse med en eventuel underretning til Hvidvasksekretariatet i SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) efter hvidvasklovgivningen.

Hvem deler Vi og Databehandler data med?

Følgende underleverandører (tredjeparter) kan modtage dine oplysninger:

Navn:

Formål:

Databehandler:

Dataejer:

Criipto ApS

ID verifikation (Underskrift af investeringsaftaler med Nem-id) 

Ja

Nej

Facebook Inc.

Markedsføring – behandler navn, telefonnummer og e-mail – bruges til målrettet markedsføring via facebook

Ja

Nej

Relatel A/S

Telefonomstilling – Relatel behandler ved brug af deres telefonomstilling Navn, telefonnummer og e-mail

Nej

Ja – gemmer oplysninger til egne formål. Det kan du læse mere om her: https://www.relatel.dk/persondatameddelelse

Google Inc.

Dataopbevaring, 

Ja

Nej

Hotjar Ltd

Marketinganalyse – gemmer oplysninger om internetudbyder, browerdata,  

Ja

Nej

Mailgun Technologies Inc

Mailhåndtering

Ja

Nej

Visma Consulting A/S

Underskrift af tilbagesalgsaftaler med ejendomsselskaber og investeringsaftaler med samme

Ja

Nej

Onfido Ltd

KYC - identifikation og verifikation af investor, PEP- og sanktionssøgning og udvidet internetsøgninger på investors navn

Ja

Nej

BIQ ApS 

PEP- og sanktionssøgning

Ja

Nej

Amazon Web Services

Dataopbevaring

Ja

Nej

 

Når du opretter dig som bruger af Hjemmesiden og investor accepterer du disse brugerbetingelser. Du giver samtidigt samtykke til, at dine personoplysninger kan blive delt med ovennævnte parter. Vi deler oplysninger med tredjeparter i EU/EØS, i såkaldte sikre tredjelande og for så vidt angår USA, selskaber certificeret efter EU-US Privacy Shield-aftalen.

Hver af disse tredjeparter har deres egne betingelser og privatlivspolitikker til brug for behandlingen af persondata. Såfremt du ønsker at læse om deres privatlivspolitikker, kan du kontakte tredjeparterne direkte. 

 

Vi sørger for at dataudveksling sker sikkert

Vi håndterer dine oplysninger med stor fokus på IT-sikkerhed. Når dine informationer bliver overført over internettet, bruges en TSL-kryptering til at sørge for, at din data ikke er tilgængelig for andre på internettet. 

Privatliv er vigtigt, og Vi kræver derfor at vores samarbejdspartnere opretholder tilstrækkelige fysiske rammer samt adgangsbegrænsninger både teknisk og administrativt i relation til dine oplysninger.

 

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, som er oplistet nedenfor.

Du kan få indsigt i behandlingen af dine oplysninger

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, som Vi behandler om dig, hvor vi har dem fra og hvad vi bruger dem til. I det omfang oplysningerne bliver videregivet til tredjeparter, kan du også få oplyst præcist, hvem der modtager dem.

Adgangen til indsigt kan være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til vores forretning.

Du kan gøre indsigelse mod, at dine oplysninger bliver benyttet til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring.

I det omfang Vi træffer automatiske afgørelser om dig ved brug af et It-system, vil det ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 22. Du kan få indsigt i, hvordan sådan en afgørelse er truffet, herunder konsekvenserne af behandlingen. Du har også mulighed for at kræve manuel behandling af en automatisk behandling.

Du kan få slettet eller rettet oplysninger om dig

Hvis de oplysninger, der er registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Begrænsning af behandling

Hvis du bestrider, at de oplysninger vi behandler om dig er korrekte, eller hvis du har gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter artikel 21 i databeskyttelsesforordningen, kan du kræve, at Vi og Databehandler begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Hvis du har ret til at få slettet oplysninger, Vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode om, at behandlingen bliver begrænset til opbevaring.

Hvis behandling af de informationer Vi har registreret om dig, alene er nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Vi har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt, for at gøre et retskrav gældende eller du meddeler samtykke.

Du kan tilbagekalde dit samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke til at behandle oplysninger, der kræver dit samtykke.

Ret til udlevering (dataportabilitet)

Hvis Vi behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til Os, udleveret i et elektronisk format.

 

Klager

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Os på complaints@brickshare.io.

Du kan samtidig bruge ovenstående mail, hvis du ønsker at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Derudover, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, eller dt@datatilsynet.dk.

 

Ændring af Privatlivspolitikken

Ændringer af denne Privatlivspolitik bliver offentliggjort på Hjemmesiden.

Ejendomsinvestering made easy

+110M kr. i investeret beløb
Indløs dine andele på månedlig basis
16946 brugere på platformen
+2M kr. betalt i udbytte til investorer